รายชื่อรัฐมนตรี ประจำกระทรวงต่างๆ ของอินโดนีเซีย

Cabinet of Yudhoyono