• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ข่าวสารน่ารู้

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล Jokowi (National Strategic Projects) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล Jokowi (National Strategic Projects) ในปี 2559 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออก พรฎ. (Presidential...

 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล Jokowi (National Strategic Projects)

 นโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรของอินโดนีเซีย

 รัฐบาลอินโดนีเซียขยายเวลาการอนุโลมการส่งออกสินแร่ที่ยังไม่ผ่านการถลุงบางชนิดออกไปอีก 5 ปี

 พัฒนาการด้านการบังคับใช้กฎระเบียบการรับรองฮาลาลอินโดนีเซีย

 ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศการใช้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบใหม่

 อนุมัติทันใจลงทุนในอิเหนา ภายใน 3 ชั่วโมง

 สรุปกฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้า GMO ในอินโดนีเซีย

 อินโดนีเซียทบทวนสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติใหม่ ประจำปี 2559

 กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียประกาศขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการของไทย 9 แห่ง

 อินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค

อ่านทั้งหมด

โหวต& โพล
  1. คุณรู้จักอินโดนีเซียมากแค่ไหน?
  2. โปรดระบุข้อมูล 3 หัวข้อแรกที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณมากที่สุด?
  3. คุณคิดว่าข้อมูลจากเว็บไซต์นี้จะช่วยให้คุณรอบรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนใน อซ. มากขึ้นไหม?

จำนวนผู้เข้าชม

40,591คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 15 คน