หน่วยงานรัฐบาล

หน่วยงานรัฐบาล


หน่วยงานรัฐบาล


เมษายน 2559
แหล่งข้อมูล: สอท. ณ กรุงจาการ์ตา

หน่วยงานอื่นๆ


ชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย
(Thai Business Club in Indonesia - TBCI)

Email : tbci_jkt@hotmail.com


ชมรมสตรีไทย
(Thai women's Association – TWA)

Email : p_phanishsarn@hotmail.com


ชมรมกอล์ฟ
Email : tgcigolf@gmail.com


ชมรมนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย
ประจำกรุงจาการ์ตาและชวาตะวันตก

Email : tsaijakarta@gmail.com


ชมรมนักศึกษาไทย
สาขายอคยาการ์ตา-ญาวาตีมูร

Website: www.tsacindo.org
Email :aiddaris@hotmail.com


วัดวิปัสสนาคราหะ บันดุง
Fax : +62-21 2787665


วัดพุทธเมตรา
Phone : +62-21 31931961
Fax : +62-21 3144969


เมษายน 2559
แหล่งข้อมูล: สอท. ณ กรุงจาการ์ตา