สรุปกฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้า GMO ในอินโดนีเซีย

สรุปกฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้า GMO ในอินโดนีเซีย

สรุปกฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้า GMO ในอินโดนีเซีย จาก Drug and Food Control Newsletter Vol. 13 No. 3 ของ National Agency for Drug and Food Control (BPOM) อินโดนีเซีย

Current Status of Genetically Modified Food Control in Indonesia


Back to the list