การทำธุรกิจเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย

ในจังหวัดกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรถ่านหินสูง โดยเฉพาะในเขตเมือง Tanah Bumbu จึงทำให้นักธุรกิจหลายรายประสงค์จะเข้ามาทำเหมืองถ่านหินในพื้นที่ดังกล่าวจนเกิดภาวะการแข่งขันสูงประกอบกับปัจจุบันกระทรวงป่าไมอินโดนีเซียได้ออกเอกสารเพื่อให้สิทธิสำหรับการทำเหมืองถ่านหินในเขตดังกล่าวจนเต็มที่พื้นที่แล้ว ด้วยเหตุนี้ นักธุรกิจเหมืองถ่านหินหลายรายจึงถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาการลักลอบทำเหมืองถ่านหินในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

โดยที่กระทรวงป่าไม้อินโดนีเซียได้ประกาศงดการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 52 ที่ผ่านมาเพื่ออนุรักษ์ป่าตามโครงการ REDD+ ของรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น โอกาสในการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในอนาคตเช่น เหมืองถ่านหิน ปาล์มน้ำมันจะเริ่มมีขีดจำกัดและทำให้การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักธุรกิจไทยจึงน่าจะพิจารณาประเด็นดังกล่าวในแผนการลงทุนด้วย


แหล่งข้อมูล:  สอท. ณ กรุงจาการ์ตา (7 กรกฎาคม 2553)

Back to the list