ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศการใช้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบใหม่

ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศการใช้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบใหม่

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559 ธนาคารกลางอินโดนีเซียได้เริ่มใช้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบใหม่ คือ อัตรา 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-Day RR Rate) อย่างเป็นทางการ แทนการใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเดิม (BI Rate) ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 โดยได้ประกาศการเปลี่ยนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่นี้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2559 ทั้งนี้ ธนาคารกลางอินโดนีเซียเห็นว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบใหม่จะตอบสนองต่อนโยบายและมาตรการทางการเงินและการคลังได้ดีขึ้น และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ดีกว่าเดิม

อนึ่ง ในการประชุมบอร์ดผู้บริหารธนาคารกลางอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 18-19 ส.ค. 2559 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้อัตรา BI 7-Day RR Rate อยู่ที่ร้อยละ 5.25 ซึ่งต่ำกว่าอัตรา BI Rate ประจำเดือน ก.ค. 2559 ที่ร้อยละ 6.5


รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารชี้แจงจากธนาคารกลางอินโดนีเซีย


Back to the list