กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง อซ. กำลังดำเนินการออกกฎกระทรวงฯ ห้ามนำเข้าเรือประมงต่างชาติ

กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียประกาศว่า ขณะนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายที่จะห้ามการนำเข้าเรือประมงต่างชาติสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการลักลอบการนำสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียขึ้นท่าเทียบเรือของประเทศอื่น ซึ่งการห้ามดังกล่าวจะกระทำได้โดยการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 5/2008 และ 12/2009 ซึ่งขณะนี้ ฝ่ายอินโดนีเซียกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ ร่างกฎกระทรวงฯ และคาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศให้มีผลบังคับใช้ประมาณเดือน ก.พ. 54


แหล่งข้อมูล:  สอท. ณ กรุงจาการ์ตา

Back to the list