ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

 1. ค่าไฟฟ้า ระบบค่าไฟฟ้าในอินโดนีเซียที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเลขที่ 89 ปี ค.ศ. 2003 แบ่งค่าไฟฟ้าออกเป็น
  8 กลุ่มตามการใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้า

  ค่าไฟฟ้าแบบ Dayamax Plus เป็นการกำหนดค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นกว่าปกติในช่วงการใช้ไฟฟ้ามาก (Peak load time) ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น.

 2. ค่าก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม ราคา 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อ MMBTU ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2007

 3. ค่าน้ำ น้ำ หมายความ ถึงน้ำใต้ดินและน้ำดื่ม อัตราค่าน้ำในกรุงจาการ์ตา มีอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยอัตราค่าน้ำต่ำสุด คือ 3,275 รูเปียห์/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามที่จะลดการใช้น้ำใต้ดิน เช่น การเก็บภาษีค่าน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นจาก 525 รูเปียห์/ลูกบาศก์เมตรเป็น 8,800 รูเปียห์/ลูกบาศก์เมตรตามกฎระเบียบของผู้ว่าราชการฯ เลขที่ 37/2009

 4. ที่ดิน ราคาที่ดินในกรุงจาการ์ตาจะมีราคาสูงกว่าที่ดินในเมืองอื่นๆ ประมาณร้อยละ 10-20

  ราคาที่ดินแยกตามประเภทของพื้นที่ในกรุงจาการ์ตา

  พื้นที่/ย่าน ราคาต่อตารางเมตร
  (ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร)
  ย่านใจกลางธุรกิจและสำนักงาน 1,700-3,000
  ย่านที่อยู่อาศัย 300-1,000
  ย่านการค้า 1,000-2,000
  ย่านอุตสาหกรรม 35-75

          ที่มา: Data Consult 2009

 5. สินทรัพย์และอาคาร ราคาค่าเช่าอาคารในกรุงจาการ์ตาจะมีราคาสูงกว่าเมืองอื่น ประมาณร้อยละ 10

  ราคาค่าเช่าอาคารในกรุงจาการ์ตาและในเขตปริมณฑล

  ชนิดของอาคาร/สินทรัพย์ ราคา
  ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
  (ตารางเมตรต่อเดือน)
  15.4-16.5 ดอลลาร์สหรัฐ
  ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำหรับการค้า
  (ตารางเมตรต่อเดือน)
  660,000 รูเปียห์
  ค่าเช่าโกดังสินค้า
  (ตารางเมตรต่อเดือน)
  35,000 รูเปียห์

          ที่มา: Data Consult 2009


พฤษภาคม 2553
แหล่งข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.depthai.go.th