รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดประมูลแหล่งก๊าซปิโตรเลียมรอบแรกของปี 2553

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศเปิดประมูลแหล่งก๊าซปิโตรเลียมในอินโดนีเซียจำนวน 20 แปลงสำหรับรอบแรกของปี 2553 โดยอธิบดีกรม Oil and Gas (MIGAS) กระทรวงพลังงานและแร่ธาตุอินโดนีเซียได้เชิญให้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมการประมูลปกติ (Regular tender) และการยื่นข้อเสนอการประมูลโดยตรง (Direct proposal tender) ดังนี้

1. Regular tender สำหรับแหล่งปิโตรเลียมจำนวน 14 แปลง ได้แก่

 • Sokang Block, offshore Natuna
 • South Sokang Block, offshore Natuna
 • South East Baronang Block, offshore Natuna
 • Nias Block, offshore North Sumatra
 • Sunda Strait II Block, offshore Sunda Strait
 • Sunda Strait III Block, offshore Sunda Strait
 • Sunda Strait IV Block, offshore Sunda Strait
 • South Kangean I Block, offshore East Java
 • South Kangean II Block, offshore East Java
 • South West Makasar Block, offshore South Sulawesi
 • North Bone Block, onshore/offshore South Sulawesi
 • Wokam I Block, offshore Papua
 • Wokam II Block, offshore Papua
 • Digul Block, onshore Papua

2. Direct proposal tender สำหรับแหล่งปิโตรเลียมซึ่งได้มีการดำเนินโครงการร่วมระหว่าง MIGAS และบริษัทต่างๆ เพื่อสำรวจศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียมแล้วและจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอการประมูลจำนวน 6 แปลง ได้แก่

 • North Sokang Block, offshore Natuna
 • East Baronang Block, offshore Natuna
 • Titan Block, offshore East Java
 • Bone Block, offshore Bone Bay
 • Onin Block, offshore/onshore West Papua
 • North Arafura Block, offshore/onshore Papua

3. ขั้นตอนการยื่นแบบประมูล

บริษัทที่สนใจสามารถขอรับแบบประมูลของ MIGAS โดยขอให้บริษัทที่สนใจขอรับ

(1) แบบ Regular tender ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และยื่นแบบดังกล่าวภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553

(2) แบบ Direct proposal tender ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2553

และยื่นแบบดังกล่าวภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2553

ทั้งนี้ สามารถยื่นแบบทั้ง 2 ประเภทข้างต้นระหว่างเวลา 09.00 – 14.30 น. ที่ Secretariat of bidding team working area for mining and geothermal, ห้อง Mining Investment Room, MIGAS กระทรวงพลังงานและแร่ธาตุอินโดนีเซีย

4. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Secretariat of bidding team working area for mining and geothermal หมายเลขโทรศัพท์ 021-5268910 ต่อ 132 135 136 และ 137 หรือ www.migas.esdm.go.id และ www.wkmigas.com

แหล่งข้อมูล : สอท. ณ กรุงจาการ์ตา (22 กรกฎาคม 2553)


แหล่งข้อมูล:  สอท. ณ กรุงจาการ์ตา (22 กรกฎาคม 2553)

Back to the list