หน่วยงาน/องค์กรของไทยและ อซ.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
ที่อยู่:


โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
Royal Thai Embassy, Jakarta
Jalan DR lde Anak Agung Gde Agung kav. E.3.3 NO. 3 (Lot8.8),
Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950.
(62 21) 29328190 ถึง 94
(62 21) 29328199, 29328201, 29328213
[email protected]
http://www.thaiembassy.org/jakarta


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
ที่อยู่:

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์ :
Office of Commercial Affairs, Jalan DR lde Anak Agung Gde Agung kav. E.3.3 NO. 3 (Lot8.8),Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950.
(62 21) 29328217
(62 21)29328219
[email protected]


สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
ที่อยู่:

โทรศัพท์:
โทรสาร:

อีเมล์:
Office of Agricultural Affairs, Jalan DR lde Anak Agung Gde Agung kav. E.3.3 NO. 3 (Lot8.8),Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950.
(62 21) 29328214, (62 21) 29328215
(62 21) 29328216
[email protected]


สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
ที่อยู่:

โทรศัพท์:
โทรสาร:
Office of the Defence and Air Attache
JI Taman Patra VII Kav. 5-6 Kuningan Jakarta Selatan 12950
(62 21) 5202455
(62 21) 52921277


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (ส่วนกองทัพเรือ) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
ที่อยู่:

โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์:
Office of the Naval Attache
Jl. Kartika Utama, No. 82 pt - 25, Pondok Indah Jakarta Selatan 12310
(62 21) 7660837
(62 21) 7653114
[email protected]


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
ที่อยู่:

โทรศัพท์:
โทรสาร:
Office of the Military Attache
Jl.sekolah duta II, No. 51 Pondok indah, Jakarta Selatan. 12310
(62 21) 7663056
(62 21) 75904527


24 กรกฎาคม 2555
แหล่งข้อมูล: สอท. ณ กรุงจาการ์ตา