กลยุทธ์ในการลงทุนในอินโดนีเซีย

กลยุทธ์การลงทุนในอินโดนีเซีย

  • ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในอินโดนีเซีย บริษัทไทยจะต้องเริ่มจากการศึกษาตลาดและโอกาสการลงทุนในอินโดนีเซีย
  • รัฐบาลอินโดนีเซียได้กำหนดข้อจำกัดสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในภาคธุรกิจบางประเภท โดยการถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจบางประเภทจะถูกจำกัดไว้ต่ำกว่า 50% แต่ในธุรกิจบางประเภทก็อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่ (Majority) หรือสามารถควบคุมธุรกิจได้ทั้งหมด
  • การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับการลงทุนก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบางพื้นที่ก็ไม่มีสาธารณูปโภคหรือพลังงานเพียงพอ เป็นต้น ซึ่งควรเป็นทำเลที่ไม่ไกลจากท่าเรือขนส่งหรือต้องเข้าถึงท่าเรือท่าอากาศยานได้ง่าย ทั้งนี้ หากบริษัทไทยต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุด คือ ในเกาะชวา เนื่องจากเป็นเกาที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของอินโดนีเซีย รวมทั้งกำลังซื้อของ
  • กระบวนการขอใบอนุญาตต่าง ๆ สำหรับการลงทุนใหม่ ๆ นั้นแม้ว่าจะง่ายขึ้นเมื่อเทียบแต่ก่อน แต่การดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ก็ยังจำเป็นต้องใช้บริการจากนักกฎหมายที่มีความสามารถหรือจาก Notary public

มีนาคม 2553
แหล่งข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา