อินโดนีเซียดันอุตสาหกรรมไข่มุกผงาดเวทีโลก ครองส่วนแบ่งการผลิตไข่มุกโลกถึง50%

อินโดนีเซียดันอุตสาหกรรมไข่มุกผงาดเวทีโลก ครองส่วนแบ่งการผลิตไข่มุกโลกถึง50%

แม้ทุกวันนี้ อินโดนีเซีย จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ จะต้องเดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่มุกไปทั่วโลก เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

แม้ทุกวันนี้ อินโดนีเซีย จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ จะต้องเดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่มุกไปทั่วโลก เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม แม้อินโดนีเซียจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สุดของโลก แต่อุตสาหกรรมไข่มุกของอินโดนีเซียยังไม่สามารถครอบครองตลาดโลกได้ ซึ่งนายสุตาร์โจตั้งข้อสังเกตว่า ไข่มุกทะเลใต้จากอินโดนีเซีย ยังไม่ได้รับความนิยมในระดับโลก ทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมาก

ข้อเท็จจริงนี้ ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจจับมือกับภาคเอกชนเปิดตัวโครงการริเริ่ม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไข่มุก

หนึ่งในนั้นคือการจัดเทศกาลไข่มุกอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคมนี้ที่กรุงจาการ์ตา เพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไข่มุกต่อภาคธุรกิจ

อินโดนีเซียมีศูนย์กลางการผลิตไข่มุกทะเลใต้อยู่ในน่านน้ำหลายจังหวัด ทั้งที่เกาะบาหลี นูซาเต็งการาตะวันตก โดยเฉพาะหมู่เกาะลอมบ็อก และหมู่เกาะซัมบาวา รวมทั้งในสุลาเวสี โมลุกกะ ปาปัว และอีกหลายพื้นที่ ในฐานะผู้ผลิตไข่มุกเซาท์ซีรายใหญ่สุด ปี 2548 อินโดนีเซียผลิตได้ถึง 12 ตัน และเพิ่มเป็น 18 ตันในปี 2552

สุลาเวสี หนึ่งในศูนย์กลางการผลิตสำคัญ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างมากในการเพาะเลี้ยงไข่มุก ส่วนที่จังหวัดโกรอนตาโล หน่วยงานบริหารท้องถิ่นได้มองหาความร่วมมือจากญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศูนย์กลางการผลิตไข่มุก

ผู้ช่วยนายอำเภอโกรอนตาโลเหนือ "นายรอนี อิมราน" กล่าวว่า สภาเศรษฐกิจเอฮิเมะแห่งญี่ปุ่นเสนอความช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมไข่มุกในอำเภอนี้ หากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไข่มุกร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้ไข่มุกปลอดจากการปนเปื้อน ในการค้าไข่มุกระดับโลก อินโดนีเซียครองอันดับ 9 ครองส่วนแบ่งการตลาด 2.07% ด้วยมูลค่าการส่งออก 1,400 ล้านดอลลาร์

อธิบดีกรมตลาดผลิตภัณฑ์ประมงและการแปรรูป "นายซาอุต พี. ฮูตากาลุง" อธิบายว่า ตลาดไข่มุกโลกถูกควบคุมโดยไข่มุกสี่ชนิด ได้แก่ มุกเซาท์ซีผลิตโดยอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และพม่า มุกน้ำจืดผลิตโดยจีน มุกอาโกยาผลิตโดยญี่ปุ่นและจีน และไข่มุกดำผลิตโดยตาฮิติ ส่วนไข่มุกอินโดนีเซียนั้นส่งออกไปยังญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไทย สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย นิวซีแลนด์ และฝรั่งเศส

ดังนั้น รัฐบาลอินโดนีเซียโดยกระทรวงกิจการทางทะเลและสัตว์น้ำจะเดินหน้าส่งเสริมมุกเซาท์ซีอินโดนีเซียต่อไป เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขอบคุณรูปภาพจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


แหล่งข้อมูล:  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Back to the list