• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ข่าวสารน่ารู้

การเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีของอินโดนีเซีย การเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีของอินโดนีเซีย Ministry of Communication and Informatics อินโดนีเซีย ตั้งเป้าหมายเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี...

อ่านทั้งหมด

โหวต& โพล
  1. คุณรู้จักอินโดนีเซียมากแค่ไหน?
  2. โปรดระบุข้อมูล 3 หัวข้อแรกที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณมากที่สุด?
  3. คุณคิดว่าข้อมูลจากเว็บไซต์นี้จะช่วยให้คุณรอบรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนใน อซ. มากขึ้นไหม?

จำนวนผู้เข้าชม

102,782คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 9 คน