สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในอินโดนีเซีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองเมดาน
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์ :
Royal Thai Consulate, Medan Jl. Cut Meutia No. 6, Medan 20152 Sumatra Utara
(62 61) 415-2425
(62 61) 457-6214
[email protected]


No. Name Position Contact information
Office
1 Mr. Abidin Surtijo, SH
[email protected]
กงสุลกิตติมศักดิ์
Honorary Consul
061-415 2425
Fax. 061-457 6214
2 Mr. Agus Surtijo รองกงสุลกิตติมศักดิ์
Vice Honorary Consul
061-415 2425
Fax. 061-457 6214


สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองเดนปาซาร์
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์ :
Royal Thai Consulate, Denpasar Jl. Puputan Raya No.4X, Renon, Depasar, Bali
(62 361) 249-461
(62 361) 249-462
[email protected]


No. Name Position Contact information
Office
1 Mr. Peraphon Prayooravong
นายพีระพนธ์ ประยูรวงษ์
[email protected]
[email protected]
กงสุลกิตติมศักดิ์
Honorary Consul
0361-249 461
Fax. 0361- 249462
2 Mr. Sanit Yuennan
นายสานิตย์ ยืนนาน
รองกงสุลกิตติมศักดิ์
Vice Honorary Consul
0361-249 461
Fax. 0361-249462


สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองสุราบายา
ที่อยู่:

โทรศัพท์:
โทรสาร:
Royal Thai Consulate, Surabaya Jl. Tanjung Perak Timur No. 52-B, Surabaya 60161,
Jawa Timur
(62 31) 357-8001
(62 31) 352-1610, 383-9633, 358-875


No. Name Position Contact information
Office
1 Mrs. Onny Asri Miryam กงสุลกิตติมศักดิ์
Honorary Consul
031-357 8001
Fax. 031-352 1610, 031-383 9633, 031-358 875


มกราคม 2555
แหล่งข้อมูล: สอท. ณ กรุงจาการ์ตา