หน่วยงานรัฐบาล

หน่วยงานรัฐบาล


หน่วยงานรัฐบาล


เมษายน 2559
แหล่งข้อมูล: สอท. ณ กรุงจาการ์ตา

หน่วยงานอื่นๆ


ชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย
(Thai Business Club in Indonesia - TBCI)

Email : [email protected]


ชมรมสตรีไทย
(Thai women's Association – TWA)

Email : [email protected]


ชมรมกอล์ฟ
Email : [email protected]


ชมรมนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย
ประจำกรุงจาการ์ตาและชวาตะวันตก

Email : [email protected]


ชมรมนักศึกษาไทย
สาขายอคยาการ์ตา-ญาวาตีมูร

Website: www.tsacindo.org
Email :[email protected]


วัดวิปัสสนาคราหะ บันดุง
Fax : +62-21 2787665


วัดพุทธเมตรา
Phone : +62-21 31931961
Fax : +62-21 3144969


เมษายน 2559
แหล่งข้อมูล: สอท. ณ กรุงจาการ์ตา