สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
ที่อยู่:


โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
Royal Thai Embassy, Jakarta
Jalan DR lde Anak Agung Gde Agung kav. E.3.3 NO. 3 (Lot8.8),
Kawasan Mega Kuningan,Jakarta 12950.
(62 21) 29328190 ถึง 94
(62 21) 29328199, 29328201, 29328213
[email protected]
http://www.thaiembassy.org/jakarta


2 เมษายน 2557
แหล่งข้อมูล: สอท. ณ กรุงจาการ์ตา
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiembassy.org/jakarta/