เศรษฐกิจรายสาขา


การคาดการณ์การบริโภคน้ำตาลในอินโดนีเซียนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 5-6 ต่อปี อันเกิดจากการใช้น้ำตาลในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 13.3 ต่อปี ปริมาณความต้องการน้ำตาลของประเทศในปีนี้คาดการณ์ไว้ที่ 6.6 ล้านตัน ในขณะที่กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียประเมินปริมาณการผลิตภายในประเทศไว้ที่ 2.2 ล้านตัน ดังนั้น จึงต้องนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศ โดยกระทรวงการค้าของอินโดนีเซียได้กำหนดโควตานำเข้าน้ำตาลทั้งปีได้เพียง 2.8 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากโควตาการนำเข้าปีก่อน ผู้ที่สามารถนำเข้านำตาลได้นั้นจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมน้ำตาลอินโดนีเซีย (AGI) เท่านั้น

ในปัจจุบัน รัฐบาลส่งเสริมให้เกิดการควบรวมกันระหว่างโรงงานน้ำตาลและพื้นที่เพาะปลูก โดยกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียได้ออกประกาศเพื่อดึงดูดการลงทุนด้านโรงงานน้ำตาล ซึ่งมีโรงงานจำนวนหนึ่งที่คาดว่า จะเริ่มดำเนินงานในปีนี้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนอ้อยยังคงเผชิญกับปัญหาการขายผลผลิตเนื่องจากไม่สามารถสู้ราคาน้ำตาลที่นำเข้ามาจากต่างประเทศได้ นอกจากนี้ พื้นที่ทำการเพาะปลูกที่จำกัดและสภาพแวดล้อมทำให้ผลผลิตเติบโตได้เพียงร้อยละ 5-6 ในขณะที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เพิ่มมากถึงร้อยละ 10 ต่อปี อีกทั้งราคาน้ำตาลโลกมีแนวโน้มลดลง


อ้างอิง: Jakarta Post
www.thejakartapost.com


Back to the list