เศรษฐกิจรายสาขา


รัฐบาลอินโดนีเซียมั่นใจ อัตราการเติบโตด้านการลงทุนของต่างชาติโตเกินร้อยละ 10

รัฐบาลอินโดนีเซียมั่นใจว่าอัตราการเติบโตของการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะเกิดความผันผวนจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำให้บริษัทข้ามชาติหลายบริษัทชะลอการขยายการลงทุนออกไป อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการประสานงานการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM) กล่าวว่า สถานการณ์สงครามการค้าส่งผลกระทบเพียงด้านตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ในขณะที่การลงทุนจากต่างชาติโดยตรงยังคงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Standard and Poor’s (S&P) ได้ยกระดับของอินโดนีเซียขึ้นเป็นระดับ BBB ในเดือนพฤษภาคม 2562 (จากเดิม BBB-) ในขณะที่หลายประเทศได้รับการปรับระดับลง นอกจากนี้ Moody’s & Fitch ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของอินโดนีเซียที่ BAA2 และ BBB ตามลำดับ โดยการลงทุนของอินโดนีเซียในไตรมาสแรกของปี 2562 โตขึ้นถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ อินโดนีเซียได้พัฒนาระบบการขอใบอนุญาตออนไลน์ (Online Single Submission: OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของต่างชาติอีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียกล่าวว่า บริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์จะมีการย้ายฐานการผลิตมายังอินโดนีเซีย เช่น บริษัทชาร์ป(ผลิตเครื่องซักผ้า) และบริษัทแอลจี(ผลิตเครื่องปรับอากาศ) เป็นต้น ด้วยเหตุผลที่ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและมีประสบการณ์ในการผลิต นอกจากนี้ ยังมีบริษัท Pegatron บริษัทฮุนได และบริษัทไนกี้ ได้ประกาศจะย้ายฐานการผลิตไปยังอินโดนีเซียเช่นกัน


อ้างอิง: Jakarta Post
www.thejakartapost.com


Back to the list